۱٫– شناختن شما:
۲٫– میزان صحبت کردن با افراد در شما چگونه است؟
۳٫– کدام یک در مورد شما صادق است؟
۴٫– روابط دوستانه شما چگونه است؟
۵٫– کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
۶٫– در صحبت کردن با دوستانتان چگونه هستید؟
۷٫– کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
۸٫– وقتی غریبه ها به شما توجه می کنند:
۹٫– عادت دارید:
۱۰٫– کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
۱۱٫– وقتی با گروهی از افراد هستید معمولاً ترجیح می دهید:
۱۲٫– در بین دوستانتان:
۱۳٫– در یک محفل اجتماعی:
۱۴٫– در میهمانی ها:
۱۵٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۱۶٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۱۷٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۱۸٫– در یک مهمانی دوست دارید:
۱۹٫– هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید:
۲۰٫– در یک گروه بزرگ اغلب:
۲۱٫– زمانی که در مورد یک پیشامد فکر می کنید، ترجیح می دهید:
۲۲٫– افرادی که تازه با شما آشنا می شوند:
۲۳٫– معمولاً منظورتان:
۲۴٫– وقتی که غریبه ها را ملاقات می کنید:
۲۵٫– وقتی در جلسه ای راجع به چیزی نظر دارید که باید گفته شود:
۲۶٫– ترجیح می دهید در نظر مردم چگونه باشید؟
۲۷٫– وقتی با هدف سرگرمی مطالعه می کنید:
۲۸٫– اگر معلم بودید ترجیح می دادید:
۲۹٫– معمولا با کدام شخص راحت تر ارتباط برقرار می کنید:
۳۰٫– در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام می دهند، ترجیح می دهید:
۳۱٫– در شیوه زندگی تان ترجیح می دهید:
۳۲٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۳۳٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۳۴٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۳۵٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۳۶٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۳۷٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۳۸٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۳۹٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۴۰٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۴۱٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۴۲٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۴۳٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۴۴٫– کدام یک تمجید بیشتری از یک فرد است؟
۴۵٫– اگر بخواهید در همسایگی خود برای مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوری اعانه بپردازید:
۴۶٫– کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار می آید:
۴۷٫– در تصمیم گیری بیشتر:
۴۸٫– هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید:
۴۹٫– احساس می کنید کدام یک عیب بدتری است؟
۵۰٫– اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید، کدام یک از این دو گزاره برایتان جالب تر است؟
۵۱٫– فکر می کنید وجود کدام یک در یک فرد نقص بیشتری است؟
۵۲٫– احساس می کنید کدام یک عیب بدتری است:
۵۳٫– کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
۵۴٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۵۵٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۵۶٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۵۷٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۵۸٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۵۹٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۶۰٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۶۱٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۶۲٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۶۳٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۶۴٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۶۵٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۶۶٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۶۷٫– بیشتر مراقب کدام یک هستید؟
۶۸٫– کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
۶۹٫– برای انجام یک کار:
۷۰٫– هنگامی که رخدادی پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه تان می نماید:
۷۱٫– مطابق برنامه عمل کردن:
۷۲٫– هنگام شروع یک پروژه بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود:
۷۳٫– اگر قرار باشد که کاری خاص را از پیش در زمانی خاص انجام دهید:
۷۴٫– ترجیح می دهید:
۷۵٫– کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
۷۶٫– فکر می کنید که داشتن یک برنامه روزانه:
۷۷٫– وقتی کار خاصی برای انجام دادن دارید مایلید:
۷۸٫– کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
۷۹٫– در زندگی شخصی، وقتی به پایان مسئولیتی می رسید:
۸۰٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۸۱٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۸۲٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۸۳٫– کدام لغت برای شما جالب تر است؟
۸۴٫– به طور کلی ترجیح می دهید:
۸۵٫– وقتی برای یک روز جایی می روید، ترجیح می دهید:
۸۶٫– در مورد کارهای روزمره ترجیح می دهید:
۸۷٫– کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *