اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷

تست روانشناسی شخصیت MBTI

۱٫– شناختن شما: آسان است دشوار است ۲٫– میزان صحبت کردن با افراد در شما چگونه است؟ با هر کسی تا حدی که لازم می دانید […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷

تست روانشناسی شخصیت NEO-FFI

برای نتیجه تست  با شماره  ۰۹۱۹۵۵۸۳۷۶۷ تماس حاصل فرمایید ۱٫من آدم نگرانی هستم کاملاً موافق موافق بی تفاوت مخالف کاملاً مخالف ۲٫من دوست دارم همیشه آدم […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی>>> دکتر بابامرادی

جهت دریافت پاسخ تست ها با شماره ۰۹۱۹۵۵۸۳۷۶۷ تماس حاصل فرمایید پرسشنامه ۵ وجهی ذهن آگاهی این پرسشنامه برای نشان دادن عناصر ذهن آگاهی که شامل […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

پرسشنامه اضطراب بک>>>>> دکتر حمیدرضا بابامرادی

پرسش نامه افسردگی بک (BDI) لطفا برای نتیجه تست ها با شماره ۰۹۱۹۵۵۸۳۷۶۷ تماس حاصل فرمایید ☑️ شامل ۲۱ گروه سوال است   ☑️ برای نخستین […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

آزمون هوش هیجانی>>>> دکتر بابامرادی

    آزمون  هوش هیجانی   «بار– اُن»   برای دریافت نتیجه تست با شماره ۰۹۱۹۵۵۸۳۷۶۷ تماس حاصل فرمایید   به نام خدا به نظر من […]