اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

گشایش قلب هایمان=شاهزاده کوچولو

و این است راز من , یک راز خیلی ساده : شخص فقط می تواند با قلب خود حقیقت و راستی را ببیند چیزی که برای […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

خلق آگاهانه

هرگونه تصمیم , انتخاب, فکر , کلمه و اقدام فرصتی است برای خلق آگاهانه و بیان این که جدا ما چه کسی هستیم.
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸

حسود هرگز نیاسود

( حسد به طرف دیگران تیر می افکند و خود را زخمی می سازد ) ناصرخسرو: حسد را سوی جان و دل مده بار      […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸

ترس و موفقیت کارد و پنیرند

هیچگاه با ترس مشورت نکنید زیرا ترس مشاوری نیست که راه پیروزی را به شما نشان دهد. فردوسی می سراید: ز دل ها همه ترس بیرون […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸

نیکبختی

انوشیروان حکیم بزرگمهر را گفت: نیکبخت در جهان کیست؟ گفت : آن که سه چیز بیاراید: اندیشه را به تردید ، گفتار را به راستی و […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸

عیوب خویش

{اسطر حسن خموشی} را سبب خاموشی اش پرسیدند . گفت : از آن رو خاموشم که هرگز به خاموشی پشیمان نگشته ام اما بر سخن گفتن […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸

اخلاص

منصور حلاج را پرسیدند که مرید کیست؟ گفت: مرید آن است که از نخست بارگاه حضرت حق را نشانه ی خود سازد تا به وی نرسد […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

زبان نیکو

حکیمی مردی را دید که جامه های نیکو پوشیده و سخن به زشتی و ناسزا می گفت. حکیم او را گفت : از دو کار یکی […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

پرهیزکاری

حکیمی را پرسیدند که آدمی به کمال پرهیزکاری کی رسد ؟ گفت: ( آن گاه که هر چه در دل وی است بر طبقی نهند و […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

پند های طلایی بخش دوم

+ به جای عشق به قدرت ، { قدرت عشق } را به فرزندان بیاموزیم + با زبانی محکم اما ملایم با فرزندانتان صحبت کنید + […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

پند های طلایی بخش اول

+ تنها راه آغاز کردن ، همان آغاز کردن است + قبل از پرواز در بیرون ، در درون خودت پرواز کن + هر آدمی بهایی […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

قانون بخشندگی

هر چه بیشتر بددون انتظار پاداش به دیگران خدمت کنید خیر و نیکی بیشتری به شما می رسد. آن هم از جاهایی کههرگز انتظار نداشته اید […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

قانون خود شکوفایی

شما می توانید هر چه را که برای رسیدن به اهداف تعیین شده است و خود به آن نیاز دارید بیاموزید. آن هایی که می آموزند. […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

قانون فرصت

گاهی بهترین فرصت در معمولی ترین موقعیت های زندگی مان به وجود می آید . پس بزرگترین فرصت ها به احتمال زیاد همیشه در دسترس ماست.
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

قانون تعجیل

ما همواره دوست داریم که هر چه زودتر به ارزوهایمان برسیم به همین دلیل است که در تمام عرصه های زندگی بی قراریم. حمیدرضا بابامرادی ۰۹۱۹۵۵۸۳۷۶۷
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

قانون انعطاف پذیری

در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید اما در مورد روش دستیابی به آن ها انعطاف پذیر باشید در عصر تحولات سریع و رقابت شدید ، […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

قانون استقامت

معیار ایمان به خود، توانایی استقامت در برابر سختی ها ، شکست ها و نا امیدی هست. استقامت ویژگی اساس موفقیت است. اگر به اندازه کافی […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

رویا

اگر اطرافیان به رویاهای شما نمی خندند، پس رویاهایتان به اندازه کافی بزرگ نیست #بیل-گیتس حمیدرضا بابامرادی ۰۹۱۹۵۵۸۳۷۶۷
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

باور

جهان فقط چیزهایی را به ما می دهد که از ته دل باور داریم ، می توانیم داشته باشیم… حمیدرضا بابامرادی ۰۹۱۹۵۵۸۳۷۶۷
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

برای فریب دادن عده ای را شیر میکنند و عده ای را خر… مواظب باشید حیوان صفت نشوید بازنده بازنده است چه درنده چه چرنده
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

حمیدرضا بابامرادی ۰۹۱۹۵۵۸۳۷۶۷

حتی موفق ترین آدم هم یه زمانی مبتدی بود. از برداشتن قدم اول نترس
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

رمز موفقیت

برای موفق شدن ” نمی دانم ” را به ” هنوز نمیدانم ” تغییر دهید
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

آموزشی

اگر تغییر نکنیم ، حذف می شویم. برای جلوگیری از حذف شدن در بازی زندگی ، باید تغییراتی را در خودمان و زندگی مان به وجود […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

تربیت کودک

هیچ وقت به کودکتان دروغ نگویید . حرکت، دیدن ، شنیدن ، لمس کردن ، بوییدن و چشیدن کودک را کنترل و مدیریت نکنید به جز […]
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸

قانون صداقت: خوشبختی زمانی به سراغ ما می آید که تصمیم بگیریم هماهنگ با والاترین ارزش ها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی کنیم . همواره […]
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸

اراده

سست اراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز تغییر می یابد.