هر چه بیشتر بددون انتظار پاداش به دیگران خدمت کنید خیر و نیکی بیشتری به شما می رسد. آن هم از جاهایی کههرگز انتظار نداشته اید در حقیقت شما تنها در صورتی خوشبخت خواهید شد که احساس کنید به دلیل خدمت به دیگران انسانی با ارزش هستید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *